Kreiranje Realnosti

Kreiranje iz uma ili kreiranje iz srca. Kako god, oboma prethodi inspiracija, namjera koja stoji iza akcije.

Misli koje se pojavljuju u umu, koje nas emotivno aktiviraju i prethode akciji. Ako nema emocija iza misli nećemo ni povezati akciju na njih, ostat će samo mentalna percepcija.

Inspiracija iz uma najčešće dolazi u jako ograničenom obliku, vezana za nezadovoljstvo životnih okolnosti, razni trigeri, npr. nezadovoljstvo sadašnjim poslom, nezadovoljstvo partnerom, nezadovoljstvo sa bilo kojom situacijom u kojoj smo se našli.

Takva inspiracija je “inspirirana” niskim vibracijama, uvjetovana programima ega, ona je usiljena, penetrantna, žestoka, što je normalno jer uslijed tih trigera se aktivira sve ono što nam je u podsvjesnom umu koji aktivira emotivno tijelo koje osobu tjera na takvu promjenu, takva inspiacija je ograničena i nošena željom za kontrolom ,ona ne prolazi filter srca, filter ljubavi.

Kada se osoba odluči pratiti takvu inspiraciju, takav put kojoj je bazna vibracija strah, požuda, kontrola, okolnosti nemaju druge nego odgovarati nam sa ljudima, situacijama koje će podržati tu temeljnu vibraciju namjere i taj put je put otpora, težine, borbe sa vanjskim svijetom, dok se doista borimo sa samima sobom i ograničavamo razvoj situacija.

S druge strane imamo inspiracija iz srca, koja nije proizvod mentalne percepcije svijeta i vanjskih okolnosti, ona je van toga svega, ona je ne objašnjiva, ona je potpuna, ona u sebi sadrži sve što nam je doista potrebno, ona je frekvencija ljubavi i nosi ne ograničeni potencijal razvoja situacija.

Da bi stupili u kontakt sa najsnažnijom energijom, energijom ljubavi, intuicijom, nutrinom bića i da bi bili sposobni živjeti iz srca i donositi odluke koje su slobodne svih vezanosti i kontrole potreban je filigrantski rad na sebi i čišćenje mentalnih/emotivnih programa, sjećanja, strahova što nam prekrivaju dušu i percepciju svijeta.

Srce ima daleko veću inteligenciju nego um i krije apsolutno sve odgovore na naša pitanja, sva moć je u nama. Iznutra prema van a na nama je svake sekunde da odaberemo kojim ćemo putem krenuti ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s