Svrha Meditacije

Zašto je meditacija, odnosno bivanje u tišini i miru sa svojom sviješću neophodno za kvalitetniji život.